Head quarter

887 CMT8 P7 Q Tân Bình (08) 39 771 477

RAKU RAKU Shop

276-278 Võ Văn Tần P5 Q3 [84-8] 38 329 729
326 Nguyễn Trãi P8 Q5 [84-8] 39 244 066
887 CMT8 P7 Q Tân Bình [84-8] 39 770 908
335 Lê Văn Sỹ P13 Q3 [84-8] 35 264 794
101 Tôn Dật Tiên P Tân Phú Q 7 - 3F12A Crescent Mall